BADANIA GRUNTÓW TO GWARANCJA SOLIDNEGO FUNDAMENTU!

Budujesz dom, ale czy zadbałeś o opinię geotechniczną?

Budujesz dom dla swojej rodziny, bo chcesz być pewny waszej przyszłości, na tyle ile tylko możesz? Dbasz o szczegóły i nie wiesz, co jeszcze może cię zaskoczyć? Wszystkie swoje oszczędności inwestujesz w materiały budowlane, ale czy zadbałeś o opinię geotechniczną?

 

Strefa klimatyczna, w której znajduje się Polska to klimat umiarkowany przejściowy – czyli zmienne stany pogodowe. Zróżnicowanie pogodowe w połączeniu z konkretnymi czynnikami geologicznymi może powodować zagrożenia osuwiskami.

 

Jakim zagrożeniem jest osuwisko?

 

Nagłe przemieszczanie pod wpływem siły ciężkości mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie), może prowadzić do tragicznych konsekwencji, a niekiedy kończy się utratą całego dobytku.

 

Osuwiska są szczególnie częste w obszarach o sprzyjającej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych występują naprzemiennie. Miejsca występowania osuwisk to naturalne stoki, zbocza dolin, zbiorników wodnych i obszary źródłowe rzek (gdzie erozja wsteczna zwiększa spadek terenu), skarpy wykopów i nasypów oraz wyrobisk.

 

Spotykamy się z tym zjawiskiem, podczas sezonowych powodzi. Co kilka lat w naszym województwie dochodzi do kilkudniowych opadów. Rozmoknięty i obciążony wodą grunt nie wytrzymuje i efekcie dochodzi do katastrof budowanych. Wielokrotnie słyszymy w wiadomościach o skutkach tragedii żywiołowych, ale przecież w wielu przypadkach można było tego uniknąć i zabezpieczyć się przed tą ewentualnością, zlecając wykonanie opinii geotechnicznej.

 

Jeżeli wykonana opinia wykaże, że teren jest osuwiskowy, jeszcze przed zakupem działki, możemy po prostu zrezygnować z jej zakupu, bądź oszacować na dodatkowych badań geologicznych czy np. zabezpieczenie w postaci  i wykonania głębiej posadowionych fundamentów jest dla nas opłacalne.

 

Jak samemu ocenić czy działka nadaje się do budowy:

 

– O ile działka, dom czy inwestycja mieści się w granicach Polski, szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej terenów osuwiskowych (rejestr osuwisk) uzyskasz poprzez serwis http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO/aplikacja

-zwrócić uwagę na ukształtowanie terenu, czy w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma skarp, pęknięć i osuwisk

zdeformowany konar drzewa u podstawy może wskazywać, że w niedalekiej przeszłości było w tym miejscu małe osuwisko

podpytać sąsiadów jak krajobraz zmieniał się przez ostanie kilka lat

 

Jedno jest pewne, że jeśli planujemy tak dużą inwestycję jak budowa domu, magazynu czy hali, warto wiedzieć, że opinia geotechniczna jest świadomym krokiem ku lepszej przyszłości.