BADANIA GRUNTÓW TO GWARANCJA SOLIDNEGO FUNDAMENTU!

Geovis zaczyna pomagać dzieciom

Postanowiliśmy, że nasza firma zaczyna pomagać dzieciom i od każdego wykonanego zlecenia w celu wykonania opinii geotechnicznej do pozwolenia na budowę metodą RKS, które są niezbędne do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania fundamentów budynku oraz doboru typu izolacji, możliwości podpiwniczenia budynku, doboru typu przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Warunki przystąpienia do akcji są:

-zgoda na termin wykonania zlecenia do 2 miesięcy

przedpłata 50% wartości zlecenia

mapka z lokalizacją działki wraz z naniesionym konturem budynku (datę

realizacji zlecenia wyznacza się na podstawie daty zaksięgowanej wpłaty)

 

Cena nie obowiązuję w przypadku:

-teren posiada znamiona złożonych warunków gruntowych (tereny

podmokłe, osuwisko, duże nachylenie działki)

-działka znajduje się dalej niż 20 km od siedziby firmy

*powyższe wykluczenia będziemy wyceniać indywidualnie

 

Cena wykonania opinii geotechnicznej to 800 zł netto.