BADANIA GRUNTÓW TO GWARANCJA SOLIDNEGO FUNDAMENTU!

Geotechnika

Wiercenie ręczne

Wiercenia ręczne wykonujemy zestawami firmy Eijkelkamp. Możliwe jest wykonywanie otworów z rurowaniem lub bez rurowania - średnica 70 i 100 mm.

Wykonujemy płytkie otwory zwykle do 3 m ppm, dzięki tej metodzie możemy precyzyjnie rozpoznać budowę ośrodka gruntowego dla małych obiektów w prostych warunkach posadowienia, jest to również sposób, żeby sprawdzić czy w podłożu nie ma uzbrojenia terenu (często się zdarza, że mapy są niedokładne). W naszym dorobku jest kilka set otworów geotechnicznych wykonanych tą metodą.

Sondowania dynamiczne DPL / DPM / DPH

Kolejnym elementem właściwego prowadzenia prac terenowych, pozwalających na bezpośredni pomiar parametrów gruntu in situ, stanowią sondowania dynamiczne. Dysponujemy różnym zakresem sprzętowym, co pozwala nam wykonywać każdy rodzaj sondowania. 

Badania zagęszczenia gruntów wykonujemy za pomocą:


•    sondy lekkiej SD10 z końcówkami stożkową i krzyżakową SVLT,
•    sondy średniej DMP30
•    sondy ciężkiej DPH50

Wiercenia udarowe

Wiercenia udarowe wykonujemy za pomocą ręcznego zestawu udarowego do poboru prób geologicznych firmy Geotool, Eijkelkamp. Zestawy te są przeznaczone do wierceń w gruntach twardych, żwirowo-piaszczystych, jak również kamienistych - wykonanie ręcznymi świdrami typu Edelmana jest bardzo trudne lub często niemożliwe. Zaletą metody RKS jest możliwość wierceń w trudno dostępnych miejscach czyli wykopy, zaułki, piwnice, wnętrza budynków. Stosujemy próbniki o średnicach Ø 36, 40, 50, 60. 

Zastosowanie tej metody:

Geotechnika
Geologia inżynierska
Hydrotechnik
Hydrogeologia

Sprzęt pomiarowy:

Zestaw udarowy 04.19.SD firmy Eijkelkamp

Zestaw udarowy RKS

Wiercenia mechaniczne

Kolejnym rodzajem wierceń w naszej ofercie są wiercenia mechaniczne wykonywane za pomocą wiertnicy hydraulicznej na podwoziu gąsienicowym.

Dysponujemy wiertnicą hydrauliczną WH025. Wiertnic tych używamy do rozpoznania profilu litologicznego przy pomocy wierceń okrętnych sznekami zwykłymi o średnicy 75 i 110 mm do głębokości około 25 m ppt. 
Dysponujemy również wiertnicą na podwoziu gąsienicowym włoskiej firmy Beretta model T-41. Przy pomocy tego urządzenia mamy możliwość wiercenia na sucho sznekami pustymi CME do głębokości około 35 m ppt. Wiercenie może odbywać się przy użyciu samplera rdzeniowego, który pozwala na ciągły uzysk rdzenia o nienaruszonego strukturalnie o średnicy 88 mm. Wiercenie sznekami pustymi  z użyciem żerdzi prowadzącej daje możliwość wiercenia zarurowanych otworów w celu wykonania testów bezpośrednich np. sondowanie SPT, pobranie prób NNS czy pomiar filtracji. W takich otworach istnieje możliwość zabudowania piezometrów do monitoringu wód podziemnych  o średnicy do 90 mm. Wiertnica Beretta daje nam również możliwość wiercenia obrotowego na płuczkę wodną. Przy otworach rdzeniowanych stosujemy układ rdzeniówki wrzutowej o średnicach NQ i PQ, a maksymalna głębokość w pełni opróbowanego otworu to około 80 m ppt. W razie potrzeby możemy wykonywać również otwory przy użyciu młotka dolnego. Tego typu wiercenia wykonywane są do rozpoznania geologii w skałach twardych, lub do wykonania studni głębinowych czy otworów dla potrzeb pomp ciepła.

Zastosowanie tej metody:

Geotechnika
Geologia inżynierska
Hydrotechnika
Hydrogeologia

 

Wiercenia płytą dynamiczną

 

Wiercenia płytą VSS