BADANIA GRUNTÓW TO GWARANCJA SOLIDNEGO FUNDAMENTU!

O firmie

GeoVis jest firmą geologiczną, która świadczy usługi o wysokim standardzie w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki. Jako firma z wieloletnim stażem współpracowaliśmy z małymi i dużymi firmami w celu rozpoznawania podłoża gruntowego pod różnego rodzaju inwestycje, dostarczając informacji o jakości podłoża gruntowego oraz jego przydatności na potrzeby budownictwa.

Z biegiem lat poszerzyliśmy swoją ofertę o wykonywanie sondowań oraz odwierty mechaniczne.

W zależności od kategorii geotechnicznej obiektu projektujemy odpowiedni zakres badań terenowych i laboratoryjnych, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz.463).

Ponadto rozwinęliśmy firmę w dwóch innych powiązanych ze sobą kierunkach czyli hydraulikę siłową oraz obróbkę metali, które bezpośrednio wspomagają codzienną jakość naszej pracy oraz pozwalają na szybkie rozwiązywanie problemów związanych z pracą w terenie.